Ziyaretçi Aydınlatma Metni
Çerezler, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmamıza yardımcı olur. Web sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırsınız. Çerez Politikaları

MERIDIA BEACH HOTEL’ nin fiziksel ziyaretçileri hakkında sahip olduğu Adı-Soyadı, ziyaret tarihi, Banka hesap bilgileri,Kredi kartı bilgileri, Doğum Tarihi, Cinsiyet,TC No, Pasaport No, KAMERA KAYITLARI varsa araç plakası,  kime geldiğini içeren kişisel veriler için Veri Sorumlusu sıfatıyla;

  • Ziyaretçinin kabul edilebilmesi maksadıyla görüşmek için geldiği kişi ile iletişimin sağlanması ve bu kişiden teyit alınabilmesi,
  • MERIDIA BEACH fiziksel ve elektronik ortamlardaki güvenlik uygulamaları ile bilgi güvenliği ve gizlilik politika ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,
  • Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

İşlenen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak MERIDIA BEACH’ in yetkilendirmiş olduğu danışma görevlisi tarafından bilgisayar vasıtasıyla ziyaretçi kayıtlarının tutulduğu elektronik ortamda işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz ancak hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre MERIDIA BEACH’ İN………………………………….. adresine yazılı olarak, “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla …………………………. adresine veya elektronik posta üzerinden …………………………. adresine iletebilirsiniz.